Komunikat:Z powodu choroby firma została zlikwidowana

  
  

Czytasz: Prawo i przepisy

Prawo i przepisy

 1. Podstawowe akty prawne, regulujące warunki, według których możemy instalować i używać urządzenia grzewcze.

 2. Wszystkie pozostałe unormowania prawne wynikają z najważniejszego aktu prawnego, jakim jest ustawa „Prawo budowlane”.
  Jest to jednak, z natury rzeczy akt dość ogólnikowy, dlatego też w codziennej pracy posługujemy się wynikającymi z niego szczegółowymi przepisami niższego rzędu, wśród których najważniejszy jest wymieniony w pkt. II.
  Treść ustawy „Prawo budowlane”.
  „Dotyka” nas również ustawa „Prawo energetyczne”, dlatego zamieszczam treść tej ustawy.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie: „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”, to konkretne i szczegółowe przepisy, które są i muszą być bezwzględnie przestrzegane.
  Oto pełna treść rozporządzenia: warunki techniczne budynków.
  Poniżej skrót powyższego rozporządzenia wraz z praktycznym komentarzem. Oczywiście, nie jestem prawnikiem i zamieszczone uwagi są tylko moimi spostrzeżeniami, nie mającymi żadnej mocy prawnej: Skrót rozporządzenia z komentarzem.
  Zamieszczony skrót rozporządznia nie obejmuje kwestii związanych z instalacjami elektrycznymi, o których więcej możemy poczytać tutaj.
 4. Polskie Normy. Rozporządzenie Min. Infrastruktury zmusza nas także do przestrzegania odnośnych Polskich Norm, szczegółowo określających wiele zagadnień związanych z montażem i użytkowaniem urządzeń grzewczych.
  Za jedną z najważniejszych a często nieprzestrzeganych, uważam Polską Normę: PN - IEC 60364-7-701: 1999 .
  Norma ta określa „strefy ochronne” w łazienkach i podaje jakie urządzenia elektryczne możemy w nich instalowac - chodzi tutaj o zastosowaną w urządzeniach ochronę przeciwporażeniową. Z fragmentem tej normy, z komentarzem, można się zapoznać tutaj: Skrót normy z komentarzem
 5. Wskazówki producentów.

  1. Powinniśmy również przestrzegac zaleceń producentów. Nie tyle może ze względu na kolizję z przepisami, ponieważ tych powinien pilnowac instalator, ale raczej z powodu zachowania gwarancji. Stąd należy zwrócic uwagę na to, kogo zatrudniamy do zainstalowania urządzeń. Najlepszym rozwiązaniem bez wątpienia jest wybór Autoryzowanych Instalatorów - ich wykazy dostajemy (powinniśmy otrzymac) przy zakupie urządzenia.

  2. Ponadto, montaż urządzenia przez Autoryzowanego Instalatora ma tę korzyśc, że może on „uruchomic” urządzenie do czasu przybycia Autoryzowanego Serwisu w celu ostatecznego sprawdzenia i podbicia gwarancji.

 

Strefa szperacza:


Strony techniczne:
 • link do Beretta
  link do Ariston
  link do Wolf
 • Ciepło-TECH
  De Dietrich
 • KAN-therm


Często u nich bywam: