Serwis urządzeń grzewczych. Pompy ciepła.     Warszawa
Dariusz Balcerzak    tel. 601 – 29–37–36

 

Czytasz: Usługi

Usługi

 1. I. Pierwsze uruchomienie.
  1. Aby uzyskac gwarancję na nowo zakupione i zamontowane urządzenia, musi zostać wykonane przez serwis tzw. „Pierwsze uruchomienie”, które jestudokumentowanym w karcie gwarancyjnej potwierdzeniem prawidłowego zamontowania urządzenia.
   UWAGA 1: Powyższy wymóg nie dotyczy montażu i używania term (piecyków) łazienkowych, dla których wystarczającym potwierdzeniem jest legalnośc ich zakupu – choc oczywiście lepiej jest dokonac sprawdzenia prawidłowosci montażu.
   Szczególnie zalecane, jeżeli montażu nie dokonywał Autoryzowany Instalator. Ponadto, okres gwarancji często jest uzależniony od wykonania I uruchomienia.
   Wykonuję pierwsze, (zerowe) uruchomienia urządzeń następujących firm:

   Auer, Ariston, Beretta, DeDietrich.

  2. Zwracam uwagę na koniecznośc stemplowania gwarancji przez sprzedawcę. Bardzo częstym zjawiskiem jest brak pieczęci sprzedawcy (sklepu lub hurtowni z materiałami hydraulicznymi), natomiast prawie nigdy nie ma wpisu sprzedawcy, w wypadku gdy był nim instalator lub hipermarket.
   Równie często, oprócz braku pieczątek sprzedawcy, nie posiadacie Państwo faktury zakupu urządzenia – wówczas, niestety, nie można dokonac I uruchomienia.
   UWAGA 2: Szczególną uwagę na posiadanie (otrzymanie) karty gwarancyjne urządzeń gazowych powinny zwrócic osoby kupujące mieszkania (domy) od developerów. Na ogół w takim przypadku nie otrzymujecie Państwo oddzielnej faktury na urządzenia gazowe, a i z gwarancjami bywa różnie.
  3. W każdej instrukcji montażu urządzenia przywołane są obowiązujące przepisy, według których urządzenie może zostac zamontowane i uruchomione. Fragmenty tych przepisów, w interesującym nas zakresie, znajdują się w dziale „Prawo i przepisy”, razem z drobnym komentarzem.

   

 2. II. Naprawy gwarancyjne.
  1. Naprawy gwarancyjnej można dokonac wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej, w której jest adnotacja o wykonaniu pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis.
   UWAGA 3: Jak wspomniałem w Uwadze 1, nie dotyczy to term łazienkowych.
   Wykonuję naprawy gwarancyjne urządzeń następujących firm:

   Auer, Ariston, Beretta, Wolf.

   

 3. III. Przeglądy okresowe.
  1. Wszyscy producenci zalecają wykonywanie okresowych przeglądów urządzeń grzewczych, od dokonania których nieraz zależy także okres gwarancji – na ogół nie bywa z tym problemów. Jednak, po okresie gwarancji „chętnie” zapominamy o wykonywaniu takich przeglądów, co jest o tyle dziwne, że w przypadku np. samochodów dbamy o nie w sposób czasem nawet nadmierny a stan techniczny urządzeń grzewczych jakoś nie spędza nam snu z powiek.
   Trochę lekceważymy fakt, że urządzenie grzewcze, szczególnie gazowe, przy złym stanie technicznym potencjalnie może byc bardzo niebezpieczne, podobnie jak zrujnowany, niesprawny samochód.
  2. Świadczenie tej usługi nie nastręcza żadnych problemów, jeżeli urządzenie zostało uruchomione przez Autoryzowany Serwis. Czasem jednak zdarza się, że użytkowaliśmy urządzenia bez I uruchomienia – a nie wszystko zostało wykonane zgodnie z przepisami.
   Wówczas, oprócz wykonania przeglądu, najpierw trzeba „doprowadzic” urządzenia do zgodnego z przepisami stanu (wiąże się to niejednokrotnie z ponownym montażem).
  3. Przeglądy okresowe są płatne przez użytkownika urządzenia.

   

 4. IV. Naprawy pogwarancyjne.
  1. Sprawa jest prosta – usługa płatna w całym zakresie. Może tylko jedno zastrzeżenie – spotyka się urządzenia grzewcze przywiezione z zagranicy. Bez względu na to czy jest to urządzenie nowe czy stare – takich urządzeń nie naprawiam.
   Nie wykonuję również przeglądów takich urządzeń. Wynika to z faktu, iż takie urządzenia nie posiadają dopuszczenia do użytkowania na terenie Polski, a co za tym idzie, ich użytkowanie, przeglądy i naprawy są niezgodne z prawem. Oczywiście, na co dzień nikt za bardzo nie zwraca na to uwagi, natomiast problemy zaczynają się po zaistnieniu jakiegoś nieszczęśliwego wypadku.
 

Strefa szperacza:


Strony techniczne:
 • link do Beretta
  link do Ariston
  link do Wolf
 • Ciepło-TECH
  De Dietrich
 • KAN-therm


Często u nich bywam: