Komunikat:Z powodu choroby firma została zlikwidowana

  
  

Czytasz: Pompy ciepła CO i CWU

Przegląd pomp ciepła do C.O. i CWU

Wśród wielu "nowoczesności" dotyczących ogrzewania mieszkań i domów oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej, od kilku lat coraz mocniej do naszej świadomości docierają informacje o pompach ciepła.

W przeciwieństwie do tak usilnie onegdaj lansowanych a chybionych w naszym klimacie systemów solarnych, ze względów technicznych i coraz także bardziej ekonomicznych - ich ceny pomału zaczynają opuszczać niedosiężne szczyty - pompy ciepła zaczynają się stawać realną alternatywą dla kondensacyjnych kotłów gazowych w ogrzewaniu pomieszczeń a także do podgrzewania ciepłej wody.

Czym wogóle jest "pompa ciepła"? Wyjaśnienie najkrótsze: to odwrócona lodówka! 

Oczywiście nie namawiam nikogo do odwracania lodówki do góry nogami - przysporzylibyśmy sobie tylko wydatków!Śmiech

Chodzi tutaj o wykorzystanie zasad, według których pracuje lodówka ale w odwrotny sposób. Przy okazji, prawidłowa nazwa to: chłodziarka, natomiast pospolite określenie "lodówka" wywodzi się od czegoś innego. Ale, jak zwał tak zwał, byleby chłodziło!

Jak działa lodówka (obrazek pobrany stąd):

 Zasada działania lodówki

Dodatkowy opis zasad, według których pracuje lodówka możemy przeczytać: tutaj. Niebieskie rurki (parownik), symbolizują zamrażalnik wenątrz lodówki natomiast żółte (skraplacz), to znajdujący się z tyłu urządzenia "grzejnik" oddający ciepło do otoczenia.

Wywracamy lodówkę na "drugą" stronę - na "nice" i ... mamy pompę ciepła!

Obecnie, ze względu na dofinansowanie pomp ciepła, nastąpił istny "wysyp" tak producentów jak i dystrybutorów/sprzedawców tych urządzeń. Decydując się na zakupienie pompy, oprócz jaj parametrów technicznych - o czym dalej - powinniśmy/musimy wziąc pod uwagę także sprawy serwisu urządzeń. Nawet kulka od łożyska się psuje a cóż dopiero bardziej skomplikowane urządzenia grzewcze.

Cóż z tego, że kupimy "super" pompę w doskonałej cenie, jeżeli za jakiś czas przy okazji awarii okaże się, że nie można jej naprawić! A to w ogóle nie ma serwisu albo nie ma części zamiennych - przecież producenci "pracują" nad takim wykonaniem  swoich urządzeń aby nie można było "podkładać" części z innych firm. Stąd bardzo ważne jest, aby nie kierować się wyłącznie ceną urządzenia - warto trochę dołożyć i mieć pewność łatwego, dostępnego serwisu.

Terminologia i definicje

Wcześniej, przy opisie pomp powietrze-woda wspominałem o współczynniku COP. Obecnie wyjaśnimy go sobie trochę dokładniej jak również kilka innych pojęć niezbędnych do zrozumienia kryteriów doboru pompy ciepła.

Przedstawione poniżej informacje zostały zaczerpnięte z opracowania pt. "Pompy ciepła" autorstwa p. mgr inż. Liliany Mirosz.

 1. Charakterystyczne parametry techniczne  określające pompę ciepła wraz z najczęściej występującymi wartościami:

  1. współczynnik efektywności COP (z ang. coefficient of performance) – sprawność  wytwarzania ciepła w urządzeniu, określana jako stosunek mocy grzewczej uzyskiwanej w pompie ciepła do mocy elektrycznej potrzebnej do napędu sprężarki (wsp. COP jest tym wyższy, im mniejsza jest różnica temperatury pomiędzy temperaturą w instalacji w obiekcie a temperaturą źródła ciepła):

   Wzór na obliczenie współczynnika COP

    współczynniki wydajności grzejnej COP kształtują się obecnie na poziomie ok. 4 dla  pomp ciepła typu A/W i A/A, ok. 5 dla typu B/W i B/A oraz ok. 6 dla typu W/W i W/A;
  2. sezonowy współczynnik wydajności grzejnej pompy ciepła SPF (z ang. seasonal  performance factor) – współczynnik wydajności odniesiony do całego sezonu eksploatacji źródła ciepła, wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej  budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, Dz. U. Nr 201 poz. 1240:
   1.  dla systemu B/W w budynkach istniejących SPF = 3,3, nowych SPF = 3,5
   2.  dla systemu W/W w budynkach istniejących SPF = 3,5, nowych SPF = 3,8
   3.  dla systemu A/W w budynkach istniejących SPF = 2,5, nowych SPF = 2,7 
  3. temperatura dolnego źródła - podawana w oznaczeniu pompy ciepła, np. 10°C w  W10/W50; standardowa wartość temperatury wody przed parowaczem to 10°C; 
  4. temperatura wody w instalacji grzewczej - podawana w oznaczeniu pompy ciepła, np.  35°C w B0/W35; standardowe wartości temperatury wody odpływającej ze skraplacza wynoszą 35°C i 55°C,
  5. jednostkowa ilość ciepła pobierana z dolnego źródła ciepła:
   1. z gruntu: zależna od rodzaju gruntu, 8 ÷ 40 W/m2 powierzchni poziomego  wymiennika gruntowego, 30 ÷ 90 W/mb długości pionowego wymiennika gruntowego, 
   2. z wód gruntowych i głębinowych: 4 500 ÷ 5 900 Wh/m3,
   3. z powietrza zewnętrznego: 1,4 ÷ 2,2 Wh/m3.
 2. Tajemnicze oznaczenia: A/W, B/A itd. oznaczają czynniki przekazujące ciepło z dolnego źródła do pompy i z pompy do instalacji:

  1. B/W – pompy ciepła, dla których dolnym źródłem ciepła jest grunt, a górnym powietrze wewnętrzne lub woda grzewcza; w instalacji dolnego źródła krąży solanka (pierwszy element oznaczenia - B), natomiast w instalacji grzewczej krąży woda (drugi element oznaczenia - W),
  2.  B/A – pompy ciepła, dla których dolnym źródłem ciepła jest grunt, a górnym powietrze wewnętrzne; czynnikiem pośredniczącym między dolnym źródłem ciepła a pompą ciepła jest roztwór glikolu (solanka), natomiast między pompą ciepła a górnym źródłem ciepła powietrze, 
  3.  W/W – pompy ciepła, dla których dolnym źródłem ciepła jest woda powierzchniowa lub głębinowa, a górnym powietrze wewnętrzne lub woda grzewcza; czynnikiem pośredniczącym jest woda, 
  4.  W/A – pompy ciepła, dla których dolnym źródłem ciepła jest woda powierzchniowa lub głębinowa, a górnym powietrze wewnętrzne; czynnikiem pośredniczącym między dolnym źródłem ciepła a pompą ciepła jest woda, natomiast między pompą ciepła a górnym źródłem powietrze, 
  5.  A/W – pompy ciepła, dla których dolnym źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne, a górnym powietrze wewnętrzne lub woda grzewcza; czynnikiem pośredniczącym między dolnym źródłem ciepła a pompą ciepła jest powietrze, natomiast w instalacji grzewczej krąży woda, 
  6.  A/A – pompy ciepła, dla których dolnym źródłem ciepła jest powietrze wywiewane, natomiast górnym powietrze wewnętrzne; czynnikiem pośredniczącym jest powietrze.
 

Strefa szperacza:


Strony techniczne:
 • link do Beretta
  link do Ariston
  link do Wolf
 • Ciepło-TECH
  De Dietrich
 • KAN-therm


Często u nich bywam: