Komunikat:Z powodu choroby firma została zlikwidowana

  
  

Czytasz: Kotły grzewcze C.O.

Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

Temat - rzeka. Dlatego też dokonamy, (pobieżnych), klasyfikacji kotłów grzewczych według różnych kryteriów - a następnie odrzucimy te, którch z oczywistych względów nie spotkamy w swoich domach

Na ogół kotły CO, z jakimi mamy do czynienia w naszych domach, to urządzenia o mocy 13÷24/30kW, rzadko spotyka się większe moce kotłów.

Dokonując selekcji negatywnej, ułatwimy sobie zadanie, posługując się oznaczeniami:

nie — tymi kotłami nie będziemy się zajmowac;
osobno — wspomnimy o nich krótko, "zwięzłowato" w osobnym tekście;
tak — głowny przedmiot naszych rozważań - poświęcimy temu szeroki opis.

 

Tabela 1. Podział kotłów ze względu na moc grzewczą:

Kotły dużej mocy, powyżej 1 MW nie
Kotły średniej mocy, powyżej 60kW do 1MW nie
Kotły małej mocy, poniżej 60kW tak

 

Tabela 2. Podział kotłów ze względu na rodzaj paliwa:

Węgiel, drewno, biomasa itp. nie
Olej opałowy osobno
Gaz ziemny, (także LPG) tak

 

Tabela 3. Podział kotłów ze względu na budowę:

Kotły stojące: żeliwne i stalowe, także kondensacyjne; osobno
Kotły wiszące: atmosferyczne, Turbo i kondensacyjne. tak

 

Tabela 4. Podział kotłów ze względu na przeznaczenie:

Kotły jednofunkcyjne; tak
Kotły dwufunkcyjne. tak

 

Z powyższych tabelek wynika, że zajmowac się będziemy głównie małymi, jednofunkcyjnymi kotłami wiszącymi na gaz ziemny - kotły wiszące dwufunkcyjne będą jedynie niewielkim poszerzeniem głównego nurtu naszych rozważań, tak samo kotły stojące i olejowe.

Podobnie, jak w artykule o termach łazienkowych, omawiac będziemy typowe usterki i awarie kotłów centralnego ogrzewania. Ponieważ, pomimo naturalnych różnic, istnieje bardzo wiele podobieństw w konstrukcji i działaniu obydwu tych rodzajów urządzeń - stąd w wielu przypadkach nie będę szczegółowo opisywał kotłów - przypomnę tylko, gdzie w artykule o piecykach o danym problemie wspominałem.

Zachęcam także do przeczytania następnej strony poświęconej "elektryce" domowej. Dotyczy wszystkich kotłów.

 

 

Strefa szperacza:


Strony techniczne:
  • link do  Beretta
    link do Ariston
    link do Wolf
  • Ciepło-TECH
    De Dietrich
  • KAN-therm


Często u nich bywam: